Wordt de Patatestraat aangesloten op het toekomstige A12 complex?

Antwoord

In de eerste ontwerpplannen van het studiebureau werd er geen aansluiting van de Patatestraat op de parallelweg langs het toekomstige A12-complex voorzien. Omdat Wegen en Verkeer voor dit knooppunt de keuze (het al dan niet aansluiten) van de gemeente Meise zou volgen, werd beslist om na afloop van de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 met het nieuwe gemeentebestuur samen te zitten. Om tegemoet te komen aan de vragen en bezorgdheden van de inwoners uit Westrode, werd op dat overleg in samenspraak overeengekomen om de Patatestraat bij de herinrichting toch te laten aansluiten op de toekomstige parallelweg langs de A12. Op die manier wordt het zwaar verkeer uit het centrum van Westrode geweerd en zorgen we voor veiligere verkeersstromen in de wijk.