Wijzigingen ontwerpplannen na dialoogronde met omwonenden

  • 24 januari 2019

Na de infomarkten in juni 2018 deed het Agentschap Wegen en Verkeer twee dialoogrondes (huisbezoeken) in de omgeving van het knooppunt A12 Londerzeel-Zuid. Aan de hand van speciaal gemaakte snedes werd per specifieke woning bekeken wat de impact betreft geluid, luchtkwaliteit, mobiliteit en toekomstige hinder op de woning zou zijn bij de herinrichting. Samen met de omwonenden kwam Wegen en Verkeer op die manier tot een aantal specifieke verfijningen van het ontwerp. Die wijzigingen worden nu door het studiebureau verwerkt en opnieuw op plan gezet.

 

De wijzigingen op een rij: 

  • Het profiel van de oprit van het complex richting Antwerpen wordt met een 5-tal meter versmald. Op die manier blijven meer tuinen en privé-eigendommen gespaard.

  • De fietsbrug over de A12 verschuift een tiental meter naar het noorden, zodat een eerder voorziene onteigening van een woning op de Londerzeelsesteenweg niet meer noodzakelijk is.

  • Om de tuinen en de A12 beter van elkaar te scheiden, komt er een landschappelijke groene berm ten oosten van het complex. Die berm biedt bovendien een oplossing voor de de problemen met wateroverlast in de omgeving. Wanneer de beken overstromen, zal een bufferbekken naast het complex dat teveel aan water opvangen.