Hoe ver staat het project?

Antwoord

Met de goedkeuring van de startnota op 29 september 2017 op de “Regionale Commissie Mobiliteit” kozen Wegen en Verkeer en haar projectpartners definitief voor het insleuven van de A12 en het op- en afrittencomplex 2 à 3 meter boven het maaiveld.

In de aanloop naar deze beslissing onderzocht het Agentschap Wegen en Verkeer heel wat alternatieven voor het kruispunt van de A12 met de Kerkhofstraat en de Londerzeelsesteenweg. 

In het najaar van 2018 wordt het project-MER opgemaakt dat alle details omvat die nodig zijn om de werken uit te voeren: de plaats, het ontwerp en maatregelen om milieueffecten te verkleinen. Nadien wordt de projectnota opgemaakt op basis van het definitieve ontwerp en wordt de omgevingsvergunning aangevraagd. 

AWV wenst de werken te starten in 2021.

In het overzicht van de planning ziet u waar het project zich momenteel bevindt en welke stappen er nog volgen.

 

Nieuwsberichten

Regelmatig worden er berichten voor het project Londerzeel Zuid gepubliceerd op de nieuwspagina. Lees via onderstaande knop meer over de verschillende faseringen tijdens de werken.