Wat is de kostprijs van het project?

Antwoord

Het kostenplaatje van het hele project wordt momenteel geraamd op ongeveer 60 miljoen euro. Dat is de kostprijs voor het hele project, namelijk het insleuven van de A12, de aanleg van het op- en afrittencomplex, de fietsbrug en -tunnel, de tramtunnel, de geluidsschermen, .. 

De Vlaamse overheid maakt die investering omwille van de dringende noden op het vlak van verkeersveiligheid en leefbaarheid in de omgeving.