Wanneer komt de fietssnelweg langs de A12 er?

Antwoord

Momenteel weten we niet wanneer dit project wordt uitgevoerd.

Tijdens de werken aan het complex Londerzeel Zuid leggen we wel al een deel van de fietssnelweg aan. Zo wordt er een aparte wegenis voor fietsers ingericht van 4 meter breedte. Deze fietssnelweg loopt onder de Londerzeelsesteenweg door als een half verdiepte fietstunnel.

Zodra er meer informatie is over de aanleg van de rest van de fietssnelweg, leest u dat op deze website. U kan ook terecht op de website www.fietssnelwegen.be. Daar vindt u een overzicht van alle huidige en geplande fietssnelwegen in Vlaanderen.