Waarom is er gekozen voor een op- en afrittencomplex met een brug en een ingesleufde A12?

Antwoord

Het Hollands Complex kwam als beste alternatief uit de voorbereidende studies omwille van de beperkte ruimte die wordt ingenomen en de beperkte visuele impact. Door het insleuven van de A12 is er minder geluidsoverlast en wordt het zicht op het landschap voor omwonenden minder verstoord. Deze oplossing garandeert bovendien een vlotte doorstroming van het verkeer op de A12.

In de aanloop naar deze keuze werden heel wat alternatieven onderzocht, zoals een “zwevende rotonde” en een “trompetaansluiting”. Die alternatieven namen ofwel te veel ruimte in of beperkten de verkeersdoorstroming op de A12.

Lees hier meer over de ingesleufde A12 en het op- en afrittencomplex.

Hollands Complex
Hollands complex
Zwevende rotonde
Zwevende rotonde
Trompetaansluiting
Trompetaansluiting