Tweede minderhinder-werkgroep verloopt digitaal

  • 10 september 2020

Op 27 augustus 2020 organiseerde het Agentschap Wegen en Verkeer een tweede minderhinder-werkgroep in het kader van het project A12 Londerzeel Zuid. Door de maatregelen rond de verspreiding van het coronavirus verliep deze werkgroep digitaal. Tijdens deze digitale werkgroep werden de deelnemers van de eerste werkgroep, die plaatsvond in oktober 2019, op de hoogte gebracht van de vorderingen van verschillende thema's zoals omleidingen, snelheidsbeperkingen en geluid en lucht tijdens en na de werken.

De werkgroep werd opgedeeld in drie thema's: omleidingen tijdens de werken (zowel voor fiets- als autoverkeer), snelheidsbeperking en handhaving en geluid en lucht tijdens en na de werken. Tijdens de verschillende thema's kwamen deelnemers meer te weten over de vorderingen van het project sinds de eerste minderhinder-werkgroep van oktober 2019.

Zo werden de omleidingen besproken en konden deelnemers hun vragen, ideeën, bedenkingen en opmerkingen meegeven over snelheidsbeperkingen tijdens de werken in de werfzone. Daarnaast gaf Wegen en Verkeer ook mee welke maatregelen genomen worden om de impact van het project op geluid en lucht te beperken. Vragen die onbeantwoord bleven, worden in een volgende stap onderzocht door Wegen en Verkeer en het studiebureau.

Na deze minderhinder-werkgroep gaat Wegen en Verkeer in het najaar van 2020 verder met het uitwerken van het dossier, op inhoudelijk en technisch vlak. In het voorjaar van 2021 wordt de omgevingsvergunningsaanvraag ingediend. De aanbesteding voor de werken gebeurt in het najaar van 2021. Volgens de huidige planning starten de werken aan het complex A12 Londerzeel Zuid dan in de eerste helft van 2022. De exacte startdatum van de werken wordt vastgelegd in overeenstemming met de nutsmaatschappijen, die de eerste voorbereidende werken zullen uitvoeren, voor de werken aan het complex zelf starten. Om buurtbewoners voldoende te informeren over de werken voor ze van start gaan, wordt nog een infomarkt ingepland. 

De presentatie van deze digitale minderhinder-werkgroep kan u hierpdf bestand20200827_Presentatie_tweede_minderhinder-werkgroep_LZ_A12 (1).pdf (2.59 MB) raadplegen. De voorlopige omleiding voor het fietsverkeer kan u hier bekijken, de voorlopige omleiding voor het gemotoriseerd verkeer hier.