Project-MER toont impact op geluid en lucht voor project A12 Londerzeel Zuid

  • 18 september 2020

Het project-MER voor Londerzeel Zuid vormt een onderdeel van de bouwvergunning van het project. Een project-MER, of een project-milieueffectenrapport, brengt de impact van een project op het milieu in kaart. Voor het project aan de A12, Londerzeel Zuid, bekijkt het project-MER verschillende disciplines. In dit artikel gaan we dieper in op de disciplines geluid en lucht. Daarnaast geeft het project-MER ook aan welke maatregelen genomen kunnen worden om eventuele impact te beperken.

Een project-MER onderzoekt welke impact een project heeft op verschillende milieudisciplines. Zo kan het nagaan wat de impact is op geluid, lucht, licht, gezondheid, ... In dit artikel lichten we toe wat de impact is van het project op het geluid en de lucht in de omgeving van het complex.

Opmaak project-MER door gespecialiseerd bureau

Een project-MER wordt niet opgemaakt door degene die de werken of het project wil uitvoeren. Het rapport en de studies worden uitgevoerd door een gespecialiseerd bureau. Het project-MER van Londerzeel Zuid wordt uitgevoerd door het bureau Antea. Zij brengen met het rapport de impact van het project op het milieu in kaart. Dat doen ze door verschillende disciplines te onderzoeken: gezondheid en veiligheid van mens, ruimtelijke ontwikkeling, biodiversiteit, fauna en flora, energie- en grondstoffenvoorraden, bodem, water, atmosfeer, klimatologsiche factoren, geluid, licht, stoffelijke goederen, cultureel erfgoed, landschap, mobiliteit en de samenhang tussen deze verschillende disciplines.

Geluidsschermen om verdere geluidshinder te beperken

Het project-MER, dat niet opgesteld werd door het Agentschap Wegen en Verkeer maar door het bureau Antea, toont aan dat het nieuwe complex aan Londerzeel Zuid, ter hoogte van het kruispunt van de A12 met de Kerkhofstraat en de Londerzeelsesteenweg, geen negatieve impact zal hebben op het geluidsniveau. Doordat de A12 wordt ingesleufd en onder het maainiveau geplaatst wordt, ter hoogte van het kruispunt, vermindert de geluidshinder voor omwonenden ten opzichte van de situatie aan het huidige kruispunt.

Om bijkomende geluidshinder te voorkomen en om onder het geluidsniveau van 60 dBA te blijven, plaatst Wegen en Verkeer geluidsschermen aan de oostelijke zijde van de A12, ter hoogte van de woningen aan de Londerzeelsesteenweg. Zo daalt het geluidsniveau nog verder en zal er nog minder geluidshinder zijn dan vandaag. Deze geluidsschermen worden zo vroeg mogelijk tijdens de werken geplaatst zodat ze dan al een positieve impact kunnen hebben.

Londerzeel Zuid heeft impact op lucht

Het project-MER toont aan dat de impact van het project op de luchtkwaliteit negatief is. Dat komt omdat de snelheid ter hoogte van het kruispunt verhoogd wordt van 90 naar 120 km/u. Dat wil zeggen dat auto's daardoor een hoger brandstofverbruik zouden hebben en dat heeft op zijn beurt dus een negatieve impact op de lucht in de omgeving.

Toch zijn er ook positieve effecten op de discipline lucht. Zo verdwijnen in de toekomst de verkeerslichten op het kruispunt. Daardoor moet het verkeer niet meer afremmen voor een rood licht en moet het ook niet opnieuw vertrekken. Dat heeft dus een positieve impact op de luchtkwaliteit. Daarnaast heeft een ingesleufde A12 ook een positieve impact op het aspect lucht. Door het ontwerp wordt de uitstoot lokaal gehouden en wordt de uitstoot door de wind door de sleuf verspreid.