Planning

Met de goedkeuring van de startnota op 29 september 2017 op de “Regionale Commissie Mobiliteit” kozen Wegen en Verkeer en haar projectpartners definitief voor het insleuven van de A12 en het op- en afrittencomplex 2 à 3 meter boven het maaiveld.

In de aanloop naar deze beslissing onderzocht het Agentschap Wegen en Verkeer heel wat alternatieven voor het kruispunt van de A12 met de Kerkhofstraat en de Londerzeelsesteenweg. Het conceptontwerp dat besproken werd in de startnota, werd verder uitgewerkt tot een voorontwerp. Tijdens de infomomenten in juni 2018 werden de ontwerpplannen getoond. 

In het najaar van 2018 wordt het project-MER opgemaakt dat alle details omvat die nodig zijn om de werken uit te voeren: de plaats, het ontwerp en maatregelen om milieueffecten te verkleinen. Nadien wordt de projectnota opgemaakt op basis van het definitieve ontwerp en in 2020 wordt de omgevingsvergunning aangevraagd. Nadien kunnen de werken pas starten. Volgens de huidige planning starten de werken ten vroegste in 2021.

Tijdens twee informatiemomenten worden de plannen getoond. Een eerste keer in juni 2018 met de ontwerpplannen en een tweede keer in 2021 zodra de aannemer geselecteerd is en de planning van de werken verder uitgewerkt is. Intussen zal ook een minderhinder-werkgroep samenkomen. Tijdens het openbaar onderzoek dat loopt tijdens de aanvraag van de omgevingsvergunning, kan u formeel reageren op het ontwerp.

Dit is de aangepaste tijdslijn van het project A12 Londerzeel Zuid.