News

  • 18 september 2020

Project-MER toont impact op geluid en lucht voor project A12 Londerzeel Zuid

Het project-MER voor Londerzeel Zuid vormt een onderdeel van de bouwvergunning van het project. Een project-MER, of een project-milieueffectenrapport, brengt de impact van een project op het milieu in kaart.
  • 15 september 2020

Archeologisch onderzoek ter voorbereiding van werken aan A12 Londerzeel Zuid

Het Agentschap Wegen en Verkeer voert momenteel archeologisch vooronderzoek uit naast de A12 in Londerzeel. Dat doet Wegen en Verkeer om te ontdekken of de grond geroerd is en om de archeologienota op te stellen.
Minderhinder-werkgroep Londerzeel Zuid
  • 25 oktober 2019

Minderhinder-werkgroep denkt na over maatregelen tijdens werken

Op 16 oktober 2019 organiseerde het Agentschap Wegen en Verkeer een minderhinder-werkgroep in het kader van het project A12 Londerzeel Zuid.
Uitnodiging fix the mix
  • 22 maart 2019

Wegen en Verkeer presenteert project A12 Londerzeel Zuid aan lokale afdeling Beweging.net

Op 19 maart 2019 was het gemeenschapscentrum Gerard Walschap het decor voor een avond gewijd aan een verkeersveilig en verkeersleefbaar Londerzeel.
Een impressie van de digitale minderhinder-werkgroep van 27 augustus 2020.
  • 10 september 2020

Tweede minderhinder-werkgroep verloopt digitaal

Op 27 augustus 2020 organiseerde het Agentschap Wegen en Verkeer een tweede minderhinder-werkgroep in het kader van het project A12 Londerzeel Zuid. Door de maatregelen rond de verspreiding van het coronavirus verliep deze werkgroep digitaal.
Artikel aansluiting Patatestraat
  • 9 juli 2019

Aansluiting Patatestraat op parallelweg langs nieuwe complex A12 Londerzeel Zuid

Na afloop van de informatieavonden in juni 2018 ontving het Agentschap Wegen en Verkeer vragen over de Patatestraat, die in het voorgestelde ontwerp niet zou aantakken op de toekomstige parallelweg langs de A12.
  • 24 januari 2019

Wijzigingen ontwerpplannen na dialoogronde met omwonenden

Na de infomarkten in juni 2018 deed het Agentschap Wegen en Verkeer twee dialoogrondes (huisbezoeken) in de omgeving van het knooppunt A12 Londerzeel-Zuid.
Een impressie van de minderhinder-werkgroep van 16 oktober 2019.
  • 3 februari 2020

Aangepaste fasering van de werken

Wanneer de eerste spade precies de grond in gaat voor het project A12 Londerzeel Zuid, is nog niet duidelijk.
Afbeelding van de Ventweg in het verlengde van de Kerkhofstraat
  • 28 april 2019

Doortrekken parallelweg langs A12 voor betere bereikbaarheid bedrijven

Ten westen van de A12 in Londerzeel is het Agentschap Wegen en Verkeer op 23 april gestart met het doortrekken van de parallelweg tussen de Kerkhofstraat en de Mechelsestraat.
Start opmaak MER
  • 5 november 2018

Start opmaak milieu-effectenrapport

Een studiebureau startte in oktober 2018, in opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer, met de opmaak van een milieu-effectenrapport (een “project-MER”), ter voorbereiding van de aanleg van het nieuwe op- en afrittencomplex “Londerzeel Zuid”.