Minderhinder-werkgroep denkt na over maatregelen tijdens werken

  • 25 oktober 2019

Op 16 oktober 2019 organiseerde het Agentschap Wegen en Verkeer een minderhinder-werkgroep in het kader van het project A12 Londerzeel Zuid. Verschillende betrokken partijen waaronder omwonenden, de lokale politiezones, gemeentelijke bestuursleden, handelsverenigingen en bedrijven kwamen samen in Hotel Den Berg in Londerzeel om tijdens een drie uur durende workshop na te denken over verschillende maatregelen die de hinder van de ingrijpende toekomstige werken kan verminderen.

Door middel van een drietal interactieve oefeningen rond onder andere fasering, minderhinder-initiatieven en omleidingen werd er aan zeven verschillende tafels, begeleid door moderatoren, gepolst naar ideeën, opmerkingen, bedenkingen of andere suggesties van de aanwezigen. In een volgende stap gaan Wegen en Verkeer en het studiebureau verder aan de slag met de verkregen input en zal worden bekeken hoe en welke ideeën in het aanbestedingsbestek voor het aanstellen van een aannemer kunnen worden opgenomen.  

Volgens de huidige planning starten de werken aan het complex A12 Londerzeel Zuid vanaf 2021.

De presentatie van de minderhinder-werkgroep kan u raadplegen viapdf bestandPresentatie minderhinder-werkgroep Londerzeel Zuid (4.07 MB)