Komen er verkeerslichten aan de opritten naar de A12?

Antwoord

De aansluiting op de A12 via de oostelijke kant (Westrode) zal met verkeerslichten geregeld worden. Aan het westelijk complex (kant Londerzeel) komen er geen verkeerslichten en zal het verkeer dus volgens de voorrangsregels rijden.

De keuze voor verkeerslichten en de voorrangsregeling komt er na studies en simulaties van het studiebureau.