Kan het verkeer op de A12 blijven rijden tijdens de werken?

Antwoord

De A12 is een belangrijke verkeersader. Tijdens de werken blijft het verkeer op de A12 over 2x2 rijvakken rijden. Enkel voor bijzondere werken kan de snelweg uitzonderlijk een nacht of een weekend afgesloten worden. Tijdens de insleuving van de A12 rijdt het verkeer over een omleidingsweg met 2x2 rijvakken die parallel aan de A12 ligt.

Lees hier meer over de bereikbaarheid tijdens de werken.