De toegang tot de A12 is tijdens de werken afgesloten ter hoogte van de Kerkhofstraat en de Londerzeelsesteenweg. Kan de oprit aan Neromhof richting Antwerpen niet opengesteld worden om het verkeer vlotter te doen verlopen?

Antwoord

Wegen en Verkeer overlegt samen met de lokale politiezone KLM en de gemeente Meise of het openstellen van de oprit aan Neromhof richting Antwerpen haalbaar is. Daarnaast kijken we ook of het wel veilig is voor de gebruikers van de A12 om deze afrit open te stellen. Als de afrit wordt opengesteld, is dit een tijdelijke oplossing. 

Zodra er wordt beslist om deze afrit open te stellen, leest u daar meer over op deze website.