Is er kans op wateroverlast rond het complex tijdens de werken?

Antwoord

Wanneer Wegen en Verkeer start met de bouw van de ingesleufde A12 en de fiets- en tramtunnel, wordt het grondwater in de bovenste grondlaag verlaagd door bemaling. Bemaling is het proces waarbij de grondwaterstand wordt verlaagd. Dit is nodig om de constructies en funderingen van het complex te realiseren. Bemaling wordt ook wel 'droogzuiging' genoemd.

Voor de droogzuiging aan het complex legt Wegen en Verkeer, parallel aan de ingesleufde constructie, sleuven aan. Het grondwater naast de ingesleufde constructie wordt zo opgepompt naar boven.

Vervolgens wordt retourbemaling uitgevoerd. Retourbemaling is een proces waarbij het opgepompte grondwater iets verder opnieuw in de bodem wordt gebracht.

Retourbemaling is belangrijk voor de werken aan Londerzeel Zuid. Een sterke verlaging van de grondwaterstand door droogzuiging heeft grote gevolgen voor funderingen en constructies. Door het opgepompte grondwater opnieuw in de bodem te brengen, wordt de invloed van het droogzuigen op de constructies en funderingen sterk verkleind. Zo wordt de stabiliteit van de bodem gegarandeerd.

Daarnaast wordt retourbemaling uitgevoerd om de Westrodebeek niet te overbelasten. Zo wordt er wateroverlast aan de beek vermeden.Dit is een illustratie van het concept retourbemaling dat wordt toegepast tijdens de werken aan het complex A12 Londerzeel Zuid.