Een ingesleufde A12 

We graven de A12 een niveau in zodat hij deels onder het grondoppervlakte ("het maaiveld") ligt. Verkeer dat de A12 wil oprijden of verlaten, gebruikt het nieuwe op- en afrittencomplex dat boven het maaiveld komt met een brug. Deze brug vormt ook de verbinding voor het lokale verkeer tussen Londerzeel en Westrode.

Tegelijkertijd bouwen we een aparte fiets- en wandelbrug. Daardoor kruisen voetgangers en automobilisten elkaar niet meer. Dat is veel veiliger maar ook beter voor de doorstroming van het verkeer op de A12

Voordelen van de ingegraven A12:

  • Vlot verkeer in alle richtingen
  • Een hogere verkeersveiligheid
  • Minder geluidsoverlast voor de omwonenden
  • Er wordt zo weinig mogelijk geraakt aan het oorspronkelijke landschap

De ingesleufde A12 in cijfers:

  • Maximum 5 meter onder het maaiveld
  • Strook van 800 meter lang wordt ingesleufd
  • Het verkeer rijdt over 2x3 rijstroken met een volwaardige pechstrook
  • De op- en afritten worden ingericht volgens een Hollands Complex, bevinden zich op 2,5 meter hoogte en krijgen 1 rijstrook en een pechstrook. 

De A12 wordt maximaal vijf meter diep ingesleufd. Dieper graven, de A12 volledig ondergronds brengen of ondertunnelen, is technisch veel moeilijker. Als we te diep graven, wordt de kleilaag in de ondergrond dunner en vormt die geen tegengewicht meer tegen het “gespannen grondwater” dat onder de kleilaag zit (in de zandlaag, zie de figuur hieronder). 

Grondlagen A12 technisch weergegeven