Archeologisch onderzoek ter voorbereiding van werken aan A12 Londerzeel Zuid

  • 15 september 2020

Het Agentschap Wegen en Verkeer voert momenteel archeologisch vooronderzoek uit naast de A12 in Londerzeel. Dat doet Wegen en Verkeer om te ontdekken of de grond geroerd is en om de archeologienota op te stellen. Die nota zal een plan van aanpak voorstellen om met het aanwezige erfgoed om te gaan. In juni werden al enkele vooronderzoeken uitgevoerd. Eind augustus gaat het Agentschap verder met haar onderzoek. Het archeologisch vooronderzoek wordt nu al uitgevoerd, ook al is de uitvoering van de werken pas voorzien in 2022, om de impact van archeologisch onderzoek tijdens de werken zelf te beperken.

Wegen en Verkeer voert archeologisch onderzoek uit naast de A12 in Londerzeel en Meise. Het Agentschap gaat na of de ondergrond sterk geroerd is. Als de ondergrond te sterk geroerd is, is het moeiljk om archeologische resten terug te vinden. Als de grond niet geroerd is, is de kans groter dat er sporen worden teruggevonden, als er iets aanwezig is in de ondergrond.

Archeologisch onderzoek voor minder impact tijdens de werken

Als Wegen en Verkeer pas op deze archeologische resten zou botsen tijdens de werken, in 2022, zou dat een vertraging veroorzaken op de uitvoering van de werken. Om dat te verhinderen worden de archeologische onderzoeken nu al uitgevoerd. Zo beperken we de impact van dat onderzoek op de werken aan de A12 zelf.

Grondboringen ter hoogte van middenberm en linkerrijstrook vanaf eind augustus

Wegen en Verkeer voerde in juni al enkele onderzoeken uit om na te gaan of er archeologische sporen aanwezig kunnen zijn in de grond naast de A12. Eind augustus volgden nog enkele onderzoeken. Die onderzoeken worden uitgevoerd aan de hand van grondboringen.

Zodra we over meer nieuws beschikken over dit archeologisch onderzoek, leest u dat op deze website.