Aansluiting Patatestraat op parallelweg langs nieuwe complex A12 Londerzeel Zuid

  • 9 juli 2019

Na afloop van de informatieavonden in juni 2018 ontving het Agentschap Wegen en Verkeer vragen over de Patatestraat, die in het voorgestelde ontwerp niet zou aantakken op de toekomstige parallelweg langs de A12. In Westrode bleken veel mensen zich zorgen te maken over het bijkomende verkeer in de dorpskern die deze beslissing met zich zou meebrengen. Aangezien dit anderzijds ook een invloed zou hebben op de bewoners van de Patatestraat zelf werd met de gemeente Meise, die beheerder is van de Patatestraat, overleg gepleegd over de gewenste oplossing. De gemeente Meise koos er uiteindelijk voor om de weg toch aan te laten sluiten op het nieuwe complex. 

Op die manier wordt het zwaar verkeer uit het centrum van Westrode geweerd. Wegen en Verkeer en het studiebureau zullen nu de bestaande ontwerpplannen aanpassen en de Patatestraat toch laten aansluiten op de parallelweg. 

Om het zwaar verkeer in de toekomst blijvend uit het centrum te weren, bekijkt Wegen en Verkeer bovendien samen met de gemeente Meise de mogelijkheid om ANPR-camera’s te plaatsen. Dat zijn camera’s met automatische nummerplaatherkenning waardoor elke vrachtwagen die door het centrum passeert en die niet geregistreerd is, beboet kan worden. De eindbeslissing of die camera’s er in de toekomst al dan niet komen, ligt bij de gemeente Meise.