Aangepaste fasering van de werken

  • 3 februari 2020

Wanneer de eerste spade precies de grond in gaat voor het project A12 Londerzeel Zuid, is nog niet duidelijk. Momenteel wil het Agentschap Wegen en Verkeer starten met de werken op het einde van 2021 of het begin van 2022. 

Het Agentschap Wegen en Verkeer en het studiebureau organiseren de werken zo dat de impact op de omgeving en mobiliteit beperkt blijft. Er zijn vier belangrijke principes die gelden tijdens de werken en die de fasering van de werken bepalen:

  • Fiets- en voetgangersverkeer is prioritair.
  • De afritten aan de A12 richting Londerzeel en Westrode worden tijdens de volledige duur van de werken afgesloten.
  • Het werfverkeer verlaat de werf altijd via de A12.
  • Er is een periode van 6 maanden waarin er niet gewerkt wordt aan de A12. Voorafgaand aan deze periode wordt de A12 ingesleufd. Nadien wordt er niet gewerkt omdat de grond zwelt. Een rustperiode voor de grond van minimum 6 maanden is essentieel.

In een vorig nieuwsbericht lieten we weten dat de werken zouden verlopen in zes grote fases. Deze fasering is aangepast. De werken aan Londerzeel Zuid verlopen nu in vier fases. Hieronder worden de vier fases van de werken toegelicht.

Fase 1: Aanleg van fiets- en voetgangersbrug
 

Fase 1 van het project A12 Londerzeel Zuid.

In deze fase wordt de fiets- en voetgangersbrug over de A12 aangelegd. De aanloophellingen voor de brug worden aangelegd en de brug wordt over de A12 geplaatst. Vanaf dit moment is het mogelijk om zich met de fiets te verplaatsen tussen Londerzeel en Meise.

Fase 2: Aanleg van tijdelijke rijweg voor doorgaand verkeer
 

Fase 2 van het project A12 Londerzeel Zuid.

In deze tweede fase wordt een tijdelijke rijweg aangelegd. Het doorgaand verkeer naar Antwerpen en Brussel rijdt over deze rijweg. Het verkeer van Londerzeel en Meise kan de A12 niet bereiken via de Kerkhofstraat of de Londerzeelsesteenweg. Op deze tijdelijke rijweg zal een snelheidsbeperking van 70 km/u gelden.

Fase 3: Insleuven en ingraven van A12
 

Fase 3 van het project A12 Londerzeel Zuid.

De A12 wordt in deze fase een niveau ingegevragen. Dat gebeurt zowel voor de ingesleufde snelweg als voor de tramtunnel. Daarnaast wordt de brug voor het op- en afrittencomplex aangelegd. Tijdens deze werken rijdt het doorgaand verkeer op de tijdelijke rijweg langs de A12.

Fase 4: Aanleg van op- en afritten
 

Fase 4 van het project A12 Londerzeel Zuid.

Tijdens deze laatste fase worden de op- en afritten tot de A12 aangelegd. Ook de fietstunnel onder de Kerhofstraat wordt in deze fase ingericht. Daarnaast wordt de fietssnelweg en de verbinding tussen de parallelweg langs de A12 en de Kerkhofstraat aangelegd.