Zullen er bestaande bomen verdwijnen?

Antwoord

Voor de realisatie van het project zullen er bomen moeten verdwijnen. Om hieraan tegemoet te komen, worden binnen het project compensaties voorzien die verder reiken dan enkel bomen vervangen. Zo wordt er ook gestreefd naar een verbetering van de waterkwaliteit in de omgeving, een groene inrichting van de bermen, ecopassage, etc.