Waarom wordt de ventweg niet doorgetrokken tot aan de Mechelsestraat?

Antwoord

De ventweg doortrekken tot aan de Mechelsestraat in Londerzeel  is niet voorzien binnen dit project. Indien een doortrekking van de ventweg opportuun zou zijn, moet deze verlenging worden afgestemd met het mobiliteitsplan van de gemeente Londerzeel. Het doortrekken van de ventweg valt buiten het huidige projectgebied en kan dus enkel in een afzonderlijk of binnen een ander project gebeuren.